Dorpenfonds Noordenveld 2022-2026

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordenveld
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Dorpenfonds Noordenveld 2022-2026
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. Algemene subsidieverordening Noordenveld 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

21-12-2022

gmb-2023-15698

Onbekend.