Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Groningen 2023

Geldend van 11-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Groningen 2023
Citeertitel Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Groningen 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Groningen 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-2023 nieuwe regeling

21-12-2022

gmb-2023-9336

Onbekend.