Grondprijzen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Grondprijzen 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

Overwegende dat:

De gemeente de grondprijzen voor 2023 wil vastleggen.

BESLUITEN: Vast te stellen de navolgende grondprijzen voor 2023 per m2 (of m2 bruto vloeroppervlak indien floor space index is groter dan 1) en exclusief BTW of overdrachtsbelasting:

A. Woningbouwkavels/projectmatige bouw *:

• Meijel, Panningen € 250,--

• Baarlo, Egchel, Helden, Maasbree € 225,--

• Overige kernen € 215,--

* Voor woningbouwkavels groter dan 500 m2 en groter dan 800 m2 zal – indien slechts 1 woning op de kavel zal worden gebouwd en is toegestaan – een staffeling in de grondprijs gelden, waarbij voor de m2 boven de 500 m2 en respectievelijk 800 m2 grens , een prijs zal gelden van 75% respectievelijk 50% van de reguliere m2-prijs.

B. Bedrijventerreinen:

• Industrieterrein Panningen (zichtlocatie) € 120,--

• Industrieterrein Panningen (niet-zichtlocatie) € 110,--

• Bedrijvenpark John F Kennedylaan € 110,--

• Bedrijventerrein Maasbree € 100,--

• Bedrijventerrein Meijel € 100,--

C. Reststroken binnen de kern

1. Reststroken < 50m2

Betreft geen gronden van (potentiële) grondexploitatie projecten:

• Voortuin (vanaf weg tot aan gevel woning) € 25,--

• Zij-/tuin binnen de rooilijn en < 40 m1 diep met

bebouwingsmogelijkheid 50% bouwgrondprijs

• Zij-/tuin buiten de rooilijn, en < 40 m1 diep zonder

bebouwingsmogelijkheden € 25,--

• Achtertuin > 40 m1 diepte 20% bouwgrondprijs

2. Voor reststroken > 50 m2 zal maatwerk worden toegepast.

D. Reststroken buiten de kern, maatwerk met de volgende richtprijzen tot 1.000 m2:

• Agrarisch landbouwgrond € 7,--

• Agrarisch bedrijvigheid/wonen € 11,--

• Agrarisch bouwvlak € 17,--

• Agrarisch glastuinbouw € 16,--

• Natuur (Bos/water/overige groen) € 1,--

E. Grondprijzen voor sociale woningbouw

• Grondprijs < 150 m2 woonkavel + parkeren + groen € 145 ,--

• Per appartement € 18.500,--

Voor de grondprijs voor sociale woningbouw gelden 2 voorwaarden:

1. Een sociale huurwoning mag niet binnen 15 jaar worden verkocht.

2. De maximale kaveloppervlakte wordt begrenst op 150 m2 per woonkavel, exclusief parkeren en gemeenschappelijk groen. Meer m2 mag maar dan tegen de reguliere grondprijs in de betreffende kern.

F. Grondprijzen voor maatschappelijke functies

Deze worden bepaald op basis van maatwerk per project.

G. Rente bij erfpacht met herzieningsperiode van vijf jaar 3,8 %

Opslag percentage per periodes van vijf jaar 0,5 %

Rente bij huur 4,8 %

H. Interne levering op basis van kostprijs/boekwaarde dan wel lagere marktwaarde bij uitname gedeelte gronden ten behoeve van openbare voorzieningen.

I. Woningbouwkavels worden alleen aan particulieren verkocht voor eigen bewoning tenzij in een project kavels worden aangewezen voor huur en/of projectmatige bouw.

Panningen, 12 december 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,

L.P.H. Breukers W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Ondertekening