Beleidsregel Functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley 2016

Geldend van 05-07-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijkerk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel Functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley 2016
Citeertitel Beleidsregel Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 6.5, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht
  3. artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2017 nieuwe regeling

30-05-2017

gmb-2017-113475

2017-025