Mandaatregeling uitvoering gemeentelijke zelfstandigenregelingen Zeewolde

Geldend van 07-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeewolde
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatregeling uitvoering gemeentelijke zelfstandigenregelingen Zeewolde
Citeertitel Mandaatregeling uitvoering gemeentelijke Zelfstandigenregelingen gemeente Zeewolde
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Participatiewet
  2. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
  3. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  5. Algemene wet bestuursrecht
  6. Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2023 nieuwe regeling

08-03-2022

gmb-2023-3701

z220009917