Besluit van provinciale staten van Zuid-Holland van 14 december 2022, nr. 7511 tot vaststelling van de Legesverordening infrastructuur provincie Zuid-Holland 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van provinciale staten van Zuid-Holland van 14 december 2022, nr. 7511 tot vaststelling van de Legesverordening infrastructuur provincie Zuid-Holland 2023
Citeertitel Legesverordening infrastructuur provincie Zuid-Holland 2023
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Provinciewet
  2. artikel 223 van de Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening infrastructuur provincie Zuid-Holland 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

14-12-2022

prb-2022-15627

2022-817253273