Gemeente Voorst - Subsidieplafonds en verdeelregels 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Gemeente Voorst - Subsidieplafonds en verdeelregels 2023

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend:

In de vergadering van 20 december 2022 heeft het college van de gemeente Voorst de hieronder genoemde subsidieplafonds en verdeelregels voor het jaar 2023 vastgesteld.

  • 1.

    Op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Voorst en nadere regels verstrekt de gemeente Voorst jaarlijks subsidies.

  • 2.

    Voor de hieronder genoemde categorieën zijn de daarbij genoemde bedragen als subsidieplafond vastgesteld. Bij het bereiken van het subsidieplafond wordt de subsidie verdeeld naar evenredigheid:

Jeugd en jongeren

€ 26.607

Leefbaarheid kleine kernen

€ 8.147

Welzijnsactiviteiten

Oranjeverenigingen

vrouwenverenigingen

€ 2.982

€ 1.134

EHBO

€ 958

Ouderenwerk

€ 5.165

Kunst en Cultuur:

toneel en zang

muziekverenigingen

€ 9.733

€ 34.083

Lokaal onderwijs beleid

€ 102.852

  • 3.

    Voor de hieronder genoemde categorieën zijn de daarbij genoemde bedragen als subsidieplafond vastgesteld. Bij het bereiken van het subsidieplafond wordt de subsidie verdeeld naar volgorde van binnenkomst van de aanvragen:

Sportstimulering

€ 13.091

Monumentensubsidie:

onderhoud en restauratie monumenten en molens

€ 84.388

Dagelijks onderhoud sportvelden

€ 83.157

Natuur en landschap

€ 44.182*

Startersleningen

€ 400.000

Stimuleringslening duurzaamheid

€ 1.300.000**

* Het plafond voor Natuur en landschap gaat over het beschikbare gemeentelijke budget. Dit budget kan worden verhoogd met door de provincie Gelderland beschikbaar gesteld budget.

** De Stimuleringslening duurzaamheid woningen/gebouwen voor particulieren, verenigingen en maatschappelijke organisaties en de Lening asbestverwijdering gebouwen (voor particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen) zijn samengevoegd in de Stimuleringslening duurzaamheid.

Ondertekening

Twello, 20 december 2022

Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester

Lisette Wolbers-Cents, secretaris