VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2023

Geldend van 17-02-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Blaricum
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2023
Citeertitel Legesverordening 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp legesverordening 2023 Blaricum
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2023 gewijzigde regeling

10-01-2023

gmb-2023-58824

Onbekend.
01-01-2023 17-02-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-581688

Onbekend.