Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2023

Geldend van 31-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lansingerland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2023
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene plaatselijke verordening Lansingerland 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2022 nieuwe regeling

22-12-2022

gmb-2022-581374

T22.03667