Winkeltijdenverordening Gouda 2022

Geldend van 04-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gouda
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Winkeltijdenverordening Gouda 2022
Citeertitel Winkeltijdenverordening Gouda 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Winkeltijdenverordening Gouda 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-2023 nieuwe regeling

21-12-2022

gmb-2023-808

Onbekend.