Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogeveen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023
Citeertitel Legesverordening 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 216 van de Gemeentewet
  3. artikel 229 van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 01-07-2023 Wijziging Titel 1 Hoofdstuk II artikel 3.1a tarieventabel

18-07-2023

gmb-2023-321973

Onbekend.
31-12-2022 01-07-2023 Nieuwe regeling

08-12-2022

gmb-2022-580831

Onbekend.