Regeling vervallen per 01-01-2024

LEGESVERORDENING GEMEENTE BUNNIK 2023

Geldend van 04-04-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Bunnik
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling LEGESVERORDENING GEMEENTE BUNNIK 2023
Citeertitel Verordening leges gemeente Bunnik 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet
  3. artikel 2 van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2023 01-01-2023 01-01-2024 wijziging

21-03-2023

gmb-2023-143624

Onbekend.
01-01-2023 04-04-2023 nieuwe regeling

22-12-2022

gmb-2022-580828

Onbekend.