Regeling vervallen per 01-01-2024

VERORDENING TOERISTENBELASTING GEMEENTE BUNNIK 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Bunnik
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling VERORDENING TOERISTENBELASTING GEMEENTE BUNNIK 2023
Citeertitel Verordening toeristenbelasting gemeente Bunnik 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

22-12-2022

gmb-2022-580476

Onbekend.