Regeling vervallen per 01-05-2024

Aanwijzing griffier

Geldend van 31-12-2022 t/m 30-04-2024

Intitulé

Aanwijzing griffier

SAMENVATTING

De gemeenteraad is bevoegd en verplicht een griffier aan te wijzen. De werkgeverscommissie heeft dhr. E.G. Bunt voorgedragen als griffier. De raad besluit over de aanwijzing van de griffier.

JURIDISCH EN BESLUITKADER

Artikel 107 van de Gemeentewet

Lid 1: De raad wijst de griffier aan. De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van griffier geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende ambtenaar.

Lid 2: De raad is bevoegd te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de griffier.

BESLUIT RAAD

De raad van de gemeente Heemstede;

besluit:

  • Dhr. E.G. Bunt met ingang van 9 januari 2023 aan te wijzen als griffier van de gemeenteraad van Heemstede;

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2022.