Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Oisterwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2023
Citeertitel Legesverordening 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Legesverordening 2023
  2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 01-01-2024 bijlage 1

06-06-2023

gmb-2023-259397

579645
31-12-2022 01-07-2023 nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-579645

Onbekend.