Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening leges Meierijstad 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Meierijstad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening leges Meierijstad 2023
Citeertitel Legesverordening Meierijstad 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Leges
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 01-01-2024 Tweede wijziging

12-06-2023

gmb-2023-266762

Onbekend.
23-03-2023 01-07-2023 Eerste wijziging

14-02-2023

gmb-2023-123639

Onbekend.
30-12-2022 23-03-2023 Nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-579280

Onbekend.