Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie De Wolden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023
Citeertitel Legesverordening 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, Gemeentewet
  2. artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, Gemeentewet
  3. artikel 2, tweede lid, Paspoortwet
  4. Artikel 7, Paspoortwet
  5. artikel 216 van de Gemeentewet
  6. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 01-07-2023 01-01-2024 Wijziging nummer 1.3.1 tarieventabel I

25-07-2023

gmb-2023-332318

Onbekend.
31-12-2022 01-07-2023 Nieuwe regeling

22-12-2022

gmb-2022-579215

Onbekend.