Huisregels gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium Amersfoort

Geldend van 31-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amersfoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisregels gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium Amersfoort
Citeertitel Huisregels gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium Amersfoort
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2022 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-578352

Onbekend.