Algemene subsidieverordening gemeente Hengelo

Geldend van 30-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hengelo
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening gemeente Hengelo
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Hengelo
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene subsidieverordening.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2022 nieuwe regeling

23-11-2022

gmb-2022-578181

Onbekend.