Beleidsregels Tijdelijk Noodfonds financiële energiecrisis maatschappelijke organisaties gemeente Westerwolde

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerwolde
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Tijdelijk Noodfonds financiële energiecrisis maatschappelijke organisaties gemeente Westerwolde
Citeertitel Beleidsregels Tijdelijk Noodfonds maatschappelijke organisaties energiecrisis gemeente Westerwolde
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt van rechtswege op het moment dat het budgetplafond van € 500.000,- is bereikt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-578144

Onbekend.