Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen Noordwijk 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen Noordwijk 2023
Citeertitel Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Noordwijk 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2022-71004 exb-2022-71005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Noordwijk 2020 van 26 mei 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-578050

Onbekend.