Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2023 gemeente Utrecht

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2023 gemeente Utrecht
Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023 gemeente Utrecht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 220 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 Actualisering Verordening onroerende-zaakbelastingen

22-12-2022

gmb-2022-578024

Onbekend.