Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023
Citeertitel Verordening toeristenbelasting 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening toeristenbelasting 2022. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

21-12-2022

gmb-2022-577506

277997