Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2023

Geldend van 29-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Harderwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2023
Citeertitel Verordening reinigingsheffingen 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening reinigingsheffingen 2022. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

22-12-2022

gmb-2022-577504

02430000125860 / 02430000421025