Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening parkeerbelastingen Maasgouw 2023

Geldend van 30-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening parkeerbelastingen Maasgouw 2023
Citeertitel Verordening parkeerbelastingen Maasgouw 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 225 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Maasgouw 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-577309

Onbekend.