Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van marktprecariobelasting 2023

Geldend van 29-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van marktprecariobelasting 2023
Citeertitel Verordening marktprecariobelasting 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp marktprecariobelasting
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 228 van de Gemeentewet
  3. Marktverordening gemeente Hellendoorn 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-577223

2022-027158