Verordening op de heffing en invordering van riool- en waterzorgheffing 2023

Geldend van 07-02-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van riool- en waterzorgheffing 2023
Citeertitel riool- en waterzorgheffing 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp riool- en waterzorgheffing
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 228a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2023 wijziging artikel 7

31-01-2023

gmb-2023-49827

2023-002373
29-12-2022 07-02-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-576898

2022-027158