Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2023

Geldend van 07-02-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2023
Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp onroerende-zaakbelastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 220 tot en met 220h van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2023 01-01-2024 wijziging artikel 5

31-01-2023

gmb-2023-49829

2023-002373
31-12-2022 07-02-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-576621

2022-027158