Regeling vervallen per 01-01-2024

Algemene rechtenverordening 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Assen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene rechtenverordening 2023
Citeertitel Algemene rechtenverordening 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet
  3. artikel 2 van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 01-01-2024 wijzigingsregeling

27-06-2023

gmb-2023-271472

Onbekend.
01-01-2023 01-07-2023 Nieuwe regeling

22-12-2022

gmb-2022-576299

Onbekend.