Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening tarieven sportaccommodaties 2023

Geldend van 25-05-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening tarieven sportaccommodaties 2023

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2022;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende

Verordening tarieven sportaccommodaties 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  gemeentelijke sportvelden de voetbalvelden (grasvelden en kunstgrasvelden) gelegen aan de Sluisweg en de korfbalvelden gelegen aan de Sluisweg en de Pieter de Hooghstraat.

 • 2.

  gemeentelijke sporthallen: sporthal De Wielewaal gelegen aan de Cornelisweer 2 en sporthal Appelgaard gelegen aan de Bellefleur 1, beiden te Hardinxveld-Giessendam.

 • 3.

  gemeentelijke zwembad: zwembad De Duikelaar gelegen aan de Sluisweg 142a te Hardinxveld-Giessendam.

 • 4.

  lokale sportvereniging: sportvereniging geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en statutair gevestigd in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

 • 5.

  niet-lokale sportverenigingen: sportvereniging geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en statutair niet gevestigd in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

 • 6.

  sportbond: vereniging tot bevordering van de belangen van enige tak van sport.

 • 7.

  niet-commerciële activiteiten: activiteiten georganiseerd door verenigingen, groepen, organisaties of personen zonder winstoogmerk.

 • 8.

  commerciële activiteiten: activiteiten georganiseerd door verenigingen, groepen, organisaties of personen met winstoogmerk.

 • 9.

  normaal gebruiksrooster: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 23.00 uur.

Artikel 2 Gebruik sportvelden

De voetbal- en korfbalvelden zijn bestemd voor trainingsdoeleinden en wedstrijden in competitieverband, georganiseerd door een bij het NOC*NSF aangesloten sportbond, dan wel voor gymnastiekdoeleinden c.q. sporttoernooien voor scholen uit Hardinxveld-Giessendam.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

Sportvelden

3.1.1.

Het tarief voor het gebruik van gemeentelijke voetbalvelden (grasveld) bedraagt bij een vaste verhuur per jaar per veld

€ 2.942,90

3.1.2.

Het tarief voor het gebruik van gemeentelijke voetbalvelden (kunstgrasveld) bedraagt bij een vaste verhuur voor veld en een pupillenveld (huurbedrag wordt niet geïndexeerd)

€ 26.145,32

3.1.3.

Het tarief voor het gebruik van gemeentelijke korfbalvelden aan de Sluisweg bedraagt bij een vaste verhuur per jaar (hoofdveld met bijveld)

€ 11.535,30

3.1.4.

Het tarief voor het gebruik van gemeentelijke korfbalvelden aan de Pieter de Hooghstraat bedraagt bij een vaste verhuur per jaar per veld

€ 4.815,10

Gemeentelijke sporthal

Betreft gemeentelijke sporthallen “De Wielewaal” (Cornelisweer 2) en “Appelgaard” (Bellefleur 1).

 • A.

  Gebruik voor niet-commerciële doeleinden door in Hardinxveld-Giessendam gevestigde verenigingen of organisaties, of voor competities georganiseerd door in Hardinxveld-Giessendam gevestigde verenigingen, of competities georganiseerd door een overkoepelende organisatie, waarbij in Hardinxveld-Giessendam gevestigde verenigingen zijn aangesloten:

  Incidentele verhuur:

  3.3.1.

  Per uur voor gebruik van de gehele hal

  € 64,50

  3.3.2.

  Per uur voor gebruik van 2/3 deel van de hal

  € 43,00

  3.3.3.

  Per uur voor gebruik van 1/3 deel van de hal

  € 21,50

  Wekelijks en langer dan 4 maanden:

  3.3.4.

  Per uur voor gebruik van de gehele hal

  € 62,10

  3.3.5.

  Per uur voor gebruik van 2/3 deel van de hal

  € 41,40

  3.3.6.

  Per uur voor gebruik van 1/3 deel van de hal

  € 20,70

  Wekelijks en langer dan 8 maanden:

  3.3.7.

  Per uur voor gebruik van de gehele hal

  € 59,40

  3.3.8.

  Per uur voor gebruik van 2/3 deel van de hal

  € 39,60

  3.3.9.

  Per uur voor gebruik van 1/3 deel van de hal

  € 19,80

 • B.

  Gebruik voor niet-commerciële doeleinden door buiten Hardinxveld-Giessendam gevestigde verenigingen of organisaties:

  Incidentele verhuur:

  3.3.10.

  Per uur voor gebruik van de gehele hal

  € 75,60

  3.3.11.

  Per uur voor gebruik van 2/3 deel van de hal

  € 50,40

  3.3.12.

  Per uur voor gebruik van 1/3 deel van de hal

  € 25,20

  Wekelijks en langer dan 4 maanden:

  3.3.13.

  Per uur voor gebruik van de gehele hal

  € 71,70

  3.3.14.

  Per uur voor gebruik van 2/3 deel van de hal

  € 47,80

  3.3.15.

  Per uur voor gebruik van 1/3 deel van de hal

  € 23,90

  Wekelijks en langer dan 8 maanden:

  3.3.16.

  Per uur voor gebruik van de gehele hal

  € 69,90

  3.3.17.

  Per uur voor gebruik van 2/3 deel van de hal

  € 46,60

  3.3.18.

  Per uur voor gebruik van 1/3 deel van de hal

  € 23,30

 • C.

  Incidenteel gebruik van de hal door groepen of personen:

  3.3.19.

  Per uur voor gebruik van de gehele hal

  € 96,30

  3.3.20.

  Per uur voor gebruik van 2/3 deel van de hal

  € 64,20

  3.3.21.

  Per uur voor gebruik van 1/3 deel van de hal

  € 32,10

 • D.

  Gebruik van de hal door bedrijven, middenstand en overig gebruik voor commerciële doeleinden:

  De tarieven bij gebruik van de gehele hal bedragen:

  3.3.22.

  Per uur voor de eerste 6 uren

  € 100,90

  3.3.23.

  Bij langer gebruik dan 6 uur is elk extra uurtarief

  € 85,70

 • E.

  Gebruik van vloerbeschermingsmatten en vloerplaten:

  Door de gebruiker onder leiding van de dienstdoende beheerder aan te brengen, op te ruimen en oppervlakkig schoon te maken (Gehele hal = 1.344m2; 1/3e hal = 448m2)

  3.3.24.

  Vloerplaten per m2 voor tariefgroep A en B (verenigingen)

  € 0,00

  3.3.25.

  Vloerplaten per m2 voor tariefgroep C (commerciële doeleinden)

  € 0,00

 • F.

  Algemeen:

  • a.

   Voor incidentele evenementen, georganiseerd door instellingen, vallend onder de categorieën A en B die een gehele dag - minimaal 8 uur - duren, geldt een reductie van 15%.

  • b.

   Gebruik van de hal vóór 08.00 uur 's morgens en ná 23.00 uur 's avonds zal alleen in bijzondere gevallen worden toegestaan. Er wordt dan een toeslag van 75% boven de normale huurprijs in rekening gebracht.

  • c.

   Afzegging van gebruik waarvoor een schriftelijke toestemming is verleend, dient schriftelijk te worden gedaan bij de verhuurder bij voorkeur met inachtneming van een opzegtermijn van minstens vier weken.

  • d.

   Annulering kan tot 2 weken voor de gebruiksdatum kosteloos plaats vinden.

   • a.

    Bij annulering in de periode gelegen tussen 2 weken (lees 14 dagen) en 1 week (lees 7 dagen) voor de gebruiksdatum van de gehuurde uren is 50 % van het huurbedrag verschuldigd

   • b.

    Bij annulering na 1 week (lees 6 dagen) voor de gebruiksdatum van de gehuurde uren is 100 % van het huurbedrag verschuldigd.

Gemeentelijk zwembad

De tarieven voor het zwembad zijn:

3.4.1.

Zwembadpas (geldt ook voor vervangen verloren/beschadigde passen)

€ 5,20

Recreatiezwemmen:

3.5.1.

Eénmalig recreatie t/m 10 jaar

€ 3,00

3.5.2.

12-baden recreatie t/m 10 jaar

€ 30,00

3.6.1.

Eénmalig recreatie vanaf 11 jaar

€ 3,60

3.6.2.

12-baden recreatie vanaf 11 jaar

€ 36,00

3.6.3.

Abonnement recreatief 3 maanden

€ 58,70

3.6.4.

12-baden recreatie 65-plus

€ 32,80

3.6.5.

Combi abonnement 1 maand

€ 29,60

3.6.6.

Discozwemmen

€ 6,80

Zwemlessen:

3.7.1.

Inschrijfgeld zwemles

€ 15,60

3.7.2.

Losse zwemleskaart jeugd (diploma ABC) per uur

€ 14,10

3.7.3.

6 weken leskaart ABC jeugd

€ 57,50

3.7.4.

Zwemles privé één persoon per half uur

€ 26,00

3.7.5.

Zwemles privé twee personen per half uur (tarief per persoon)

€ 21,00

3.7.6.

Zwemles Small Group met vier personen per half uur (tarief per persoon)

€ 16,00

3.7.7.

6 weken leskaart privé per persoon (half uur per keer)

€ 156,00

3.7.8.

6 weken leskaart privé twee personen (half uur per keer) (tarief per persoon)

€ 126,00

3.7.9.

6 weken Small Group met vier personen (half uur per keer) (tarief per persoon)

€ 96,00

3.7.10.

Vakantiecursus anderhalf uur per dag, 5 dagen (maandag tot en met vrijdag)

€ 99,00

3.7.11.

Diplomazwemmen ABC

€ 19,20

3.7.12.

Zwemlessen volwassenen (groep)

€ 9,20

Doelgroepactiviteiten:

3.8.1.

Half uur fifty-fit

€ 4,30

3.8.2.

12-badenkaart fifty-fit

€ 43,00

3.8.3.

12-badenkaart fifty-fit 65-plus

€ 37,80

3.9.1.

Losse doelgroepactiviteit

€ 5,30

3.9.2.

12-badenkaart doelgroepactiviteit

€ 53,00

3.9.3.

12-badenkaart doelgroepactiviteit 65-plus

€ 42,50

3.9.4.

Toegang extra kind doelgroepactiviteit

€ 1,80

3.10.1.

Zwemvierdaagse

€ 9,20

3.10.2.

School van de maand

€ 2,50

3.10.3.

Spelochtend

€ 6,80

3.10.4.

Speciale evenementen (kinderfeestje)

€ 11,30

3.11.1.

Verenigingen per uur gebruiksuren

€ 106,50

3.11.2.

Verenigingen per uur buiten rooster

€ 148,60

3.11.3.

Verhuur per uur aan commerciële partijen zoals sportscholen, bedrijven, etc.

€ 175,00

Artikel 4 Afwijkend tarief

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor bijzondere evenementen in de sporthal een afwijkend tarief vaststellen.

 • 2.

  Voor bijzondere evenementen in het zwembad hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid, voor nader te bepalen en bekend te maken bloktijden, lagere tarieven voor de eenmalige toegang vast te stellen.

Artikel 5 Betaling leskaart

 • 1.

  Betaling van de leskaart moet op de dag van de aanvraag plaatsvinden. Bij verlenging van de leskaart vindt de betaling plaats bij de eerste zwemles van een nieuwe periode, hierbij dient u uw zwempas te tonen.

 • 2.

  Zonder betaling van de leskaart kan niet worden deelgenomen aan de zwemlessen.

 • 3.

  Als een aantal lessen tijdens een periode wordt gemist vindt er geen teruggave van lesgeld plaats.

Artikel 6 Betalingsregeling

 • a.

  De vergoeding, verschuldigd voor de categorieën vallende onder artikel 3 lid A., wordt achteraf per maand in rekening gebracht.

 • b.

  De vergoeding verschuldigd voor het gebruik anders dan een incidenteel gebruik, genoemd in artikel 3 onder 1, sub 1, wordt achteraf per maand in rekening gebracht.

 • c.

  De overige vergoedingen moeten vooruit worden betaald.

 • d.

  Bij niet tijdige betaling van de in rekening gebrachte huurvergoeding zal de invordering in handen worden gegeven van een incassobureau, waarvan de kosten voor rekening van de huurder komen

Artikel 7 Wijze van belastingheffing

Het college van burgemeester en wethouders toetst jaarlijks alle in de bij deze verordening opgenomen tarieventabel genoemde bedragen aan de op dat moment aan te leggen maatstaven.

Artikel 8 Geldigheidsduur toegangskaart zwembad

 • 1.

  De geldigheidsduur van een eenmalige toegang wordt, volgens een door het college van burgemeester en wethouder vast te stellen gebruiksrooster, beperkt tot één bloktijd.

 • 2.

  De geldigheidsduur van een 12-badenkaart is beperkt tot 6 maanden na datum van afgifte, met uitzondering van een 12 badenkaart 65+ (recreatief zwemmen) en 12 badenkaart 65+ voor deelname fifty fit. De geldigheidsduur hiervan is beperkt tot 12 maanden na datum van afgifte.

Artikel 9 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet en in bijzondere omstandigheden beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening tarieven sportaccommodaties 2022”, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als " Verordening tarieven sportaccommodaties 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam van 15 december 2022.

De griffier, De voorzitter,

A. van der Ploeg D.A. Heijkoop