Regeling vervallen per 30-12-2023

Nadere regels voor grafbedekkingen Gooise Meren 2022

Geldend van 30-12-2022 t/m 29-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels voor grafbedekkingen Gooise Meren 2022
Citeertitel Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen Gooise Meren 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Gooise Meren 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen Gooise Meren 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2022 30-12-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-575938

Onbekend.