Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieplafonds 2023 voor diverse subsidieregels

Geldend van 01-01-2024 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieplafonds 2023 voor diverse subsidieregels
Citeertitel Subsidieplafonds 2023 voor diverse subsidieregels
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v.
  2. Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.
  3. Algemene wet bestuursrecht
  4. Verordening leningen Duurzaam Thuis

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 01-01-2024 bijlage 1

20-02-2024

prb-2024-2650

Onbekend.
17-11-2023 01-01-2024 bijlage 1

10-10-2023

prb-2023-13382

Onbekend.
12-10-2023 17-11-2023 bijlage 1

03-10-2023

prb-2023-11881

Onbekend.
21-09-2023 12-10-2023 bijlage 1

05-09-2023

prb-2023-10955

Onbekend.
02-08-2023 21-09-2023 bijlage 1

11-07-2023

prb-2023-8996

Onbekend.
21-07-2023 02-08-2023 bijlage 1

11-07-2023

prb-2023-8364

Onbekend.
06-07-2023 21-07-2023 bijlage 1

20-06-2023

prb-2023-7637

Onbekend.
04-07-2023 29-04-2022 06-07-2023 bijlage 1

13-06-2023

prb-2023-7517

Onbekend.
30-06-2023 04-07-2023 bijlage 1

13-06-2023

prb-2023-7383

Onbekend.
07-06-2023 30-06-2023 nieuwe regeling

23-05-2023

prb-2023-6303

Onbekend.
03-06-2023 07-06-2023 bijlage 1

23-05-2023

prb-2023-6083

Onbekend.
01-05-2023 03-06-2023 bijlage 1

18-04-2023

prb-2023-4848

Onbekend.
22-04-2023 01-05-2023 bijlage 1

28-02-2023

prb-2023-4345

Onbekend.
30-03-2023 22-04-2023 bijlage 1

14-03-2023

prb-2023-3498

Onbekend.
03-03-2023 30-03-2023 bijlage 1

14-02-2023

prb-2023-2381

Onbekend.
01-03-2023 03-03-2023 bijlage 1

07-02-2023

prb-2023-1590

Onbekend.
28-02-2023 01-03-2023 Bijlage

31-01-2023

prb-2023-1425

Onbekend.
01-01-2023 28-02-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

prb-2022-15479

Onbekend.