Regeling vervallen per 01-01-2024

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2023

Geldend van 17-02-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Laren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2023
Citeertitel Legesverordening 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 156 van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2023 01-01-2024 gewijzigde regeling

10-01-2023

gmb-2023-58864

Onbekend.
28-12-2022 17-02-2023 nieuwe regeling

21-12-2022

gmb-2022-575001

Onbekend.