VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2023

Geldend van 28-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Laren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2023
Citeertitel Verordening hondenbelasting 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 226 van de Gemeentewet
  2. artikel 216 van de Gemeentewet
  3. artikel 156 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2022 nieuwe regeling

21-12-2022

gmb-2022-574622

Onbekend.