Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van Leges Fysieke Leefomgeving & Omgevingsvergunning 2023 (Legesverordening Fysieke Leefomgeving & Omgevingsvergunning 2023)

Geldend van 29-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van Leges Fysieke Leefomgeving & Omgevingsvergunning 2023 (Legesverordening Fysieke Leefomgeving & Omgevingsvergunning 2023)
Citeertitel Legesverordening Fysieke Leefomgeving & Omgevingsvergunningen 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

06-12-2022

gmb-2022-574304

1975176