Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2023

Geldend van 28-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Gouda
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2023
Citeertitel Verordening parkeerbelastingen 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 225 van de Gemeentewet
  2. Parkeerverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening parkeerbelastingen 2022. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

21-12-2022

gmb-2022-574259

Onbekend.