Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening leges Heemstede 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening leges Heemstede 2023
Citeertitel Verordening leges Heemstede 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  3. artikel 7 van de Paspoortwet
  4. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  5. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening leges Heemstede 2022. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

21-12-2022

gmb-2022-574232

1133397