Mandaatbesluit t.b.v. het hoofd uitvoeringsorganisatie van Recreatie Noord-Holland N.V.

Geldend van 29-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Recreatieschap Twiske-Waterland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit t.b.v. het hoofd uitvoeringsorganisatie van Recreatie Noord-Holland N.V.
Citeertitel Mandaatbesluit t.b.v. het hoofd uitvoeringsorganisatie van Recreatie Noord-Holland N.V.
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2022 nieuwe regeling

07-12-2022

bgr-2022-1424

2022/ABTW27