Controleverordening Recreatieschap Twiske-Waterland

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Recreatieschap Twiske-Waterland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Controleverordening Recreatieschap Twiske-Waterland
Citeertitel Controleverordening Recreatieschap Twiske-Waterland
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. artikel 190 van de Provinciewet
 3. artikel 191 van de Provinciewet
 4. artikel 193 van de Provinciewet
 5. artikel 194 van de Provinciewet
 6. artikel 195 van de Provinciewet
 7. artikel 196 van de Provinciewet
 8. artikel 197 van de Provinciewet
 9. artikel 198 van de Provinciewet
 10. artikel 199 van de Provinciewet
 11. artikel 201 van de Provinciewet
 12. artikel 202 van de Provinciewet
 13. artikel 203 van de Provinciewet
 14. artikel 204 van de Provinciewet
 15. artikel 205 van de Provinciewet
 16. artikel 207 van de Provinciewet
 17. artikel 209 van de Provinciewet
 18. artikel 210 van de Provinciewet
 19. artikel 211 van de Provinciewet
 20. artikel 212 van de Provinciewet
 21. artikel 213 van de Provinciewet
 22. artikel 214 van de Provinciewet
 23. artikel 215 van de Provinciewet
 24. artikel 216 van de Provinciewet
 25. artikel 217 van de Provinciewet
 26. artikel 218 van de Provinciewet
 27. artikel 219 van de Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Controleverordening vastgesteld op 4 juli 2013.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

07-12-2022

bgr-2022-1423

2022/ABTW26