Verordening Starterslening

Geldend van 24-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Starterslening
Citeertitel Verordening Starterslening gemeente Lelystad
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2022 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-572640

Onbekend.