Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening ambtelijke bijstand, fractieondersteuning en fractieassistentschap 2022

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening ambtelijke bijstand, fractieondersteuning en fractieassistentschap 2022
Citeertitel Verordening ambtelijke bijstand, fractieondersteuning en fractieassistentschap gemeente Lelystad 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening ambtelijke bijstand, fractieondersteuning en fractieassistentschap 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-572496

Onbekend.