Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 19-07-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Vijfheerenlanden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023
Citeertitel Legesverordening 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet
  6. artikel 216 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2023 01-01-2023 01-01-2024 bijlage 1

29-06-2023

gmb-2023-314793

Onbekend.
28-12-2022 19-07-2023 nieuwe regeling

13-12-2022

gmb-2022-572443

Onbekend.