Regeling vervallen per 11-07-2023

Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdhulp en Leerlingenvervoergemeente Winterswijk 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 10-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Winterswijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdhulp en Leerlingenvervoergemeente Winterswijk 2023
Citeertitel Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdhulp en Leerlingenvervoer gemeente Winterswijk 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Gewijzigde beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdhulp en Leerlingenvervoer gemeente Winterswijk 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 11-07-2023 nieuwe regeling

13-12-2022

gmb-2022-572079

Onbekend.