Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling gemeente Landgraaf 2023

Geldend van 20-07-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Landgraaf
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling gemeente Landgraaf 2023
Citeertitel Subsidieregeling gemeente Landgraaf 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2023 01-01-2023 01-01-2024 wijziging artikel 2.4, lid 2

27-06-2023

gmb-2023-312162

Onbekend.
01-01-2023 20-07-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-571951

Onbekend.