Regeling vervallen per 31-12-2023

Verordening afvalstoffenheffing 2023

Geldend van 28-12-2022 t/m 30-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Schagen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening afvalstoffenheffing 2023
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening afvalstoffenheffing 2023
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15.33 Wet Milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening afvalstoffenheffing 2022. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2022 31-12-2023 Geactualiseerd voor belastingjaar 2023

20-12-2022

gmb-2022-571591

Onbekend.