Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering leges 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Schagen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering leges 2023
Citeertitel Verordening leges 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening leges 2023
  2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 01-01-2024 bijlage 1

20-06-2023

gmb-2023-281344

Onbekend.
24-12-2022 01-07-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-571550

22.044122