Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening toeristenbelasting Voorst 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening toeristenbelasting Voorst 2023
Citeertitel Verordening toeristenbelasting Voorst 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening toeristenbelasting Voorst 2023
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

19-12-2022

gmb-2022-571053

171403