Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2023 gemeente Eersel

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Eersel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2023 gemeente Eersel
Citeertitel Verordening reclamebelasting 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financiën
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 227 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 Ter vervanging De verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2022

20-12-2022

gmb-2022-570792

22.14046