Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2023 gemeente Eersel

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Eersel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2023 gemeente Eersel
Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financiën
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Gemeentewet
  2. artikel 220a van de Gemeentewet
  3. artikel 220b van de Gemeentewet
  4. artikel 220c van de Gemeentewet
  5. artikel 220d van de Gemeentewet
  6. artikel 220e van de Gemeentewet
  7. artikel 220f van de Gemeentewet
  8. artikel 220h van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 Ter vervanging van 'Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2022

20-12-2022

gmb-2022-570785

22.14042