Regeling vervallen per 31-12-2023

Algemene Plaatselijke Verordening Eersel 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 30-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Eersel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Eersel 2023
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Eersel 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Openbare orde en veiligheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 31-12-2023 Ter vervanging van Algemene Plaatselijke Verordening Eersel 2021, 2e wijziging

20-12-2022

gmb-2022-570678

22.20257